تبلیغات
تحقیق دانشجویی - شهید و شهادت

تحقیق دانشجویی

چهارشنبه 11 فروردین 1395

شهید و شهادت

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله شهید و شهادت شامل 40 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد شهید و شهادت می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

شهید و شهادت

آنچه‌ مسلّم‌ است‌ این‌ که‌ واژه‌ شهادت‌ برآمده‌ ازآموزه‌های‌ اسلام‌ و قرآن‌ می‌باشد. امروزه‌ کلمة‌ «شهید» در عرف‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ برکسی‌ اطلاق می‌شود که‌ در راه‌ خدا کشته‌ شده‌ باشد. اما آیا این‌ کلمه‌ دچار تحول‌ معنایی‌نشده‌ است‌؟ شاید گاه‌ و بیگاه‌ احادیثی‌ را شنیده‌ باشیم‌ که‌ مثلاً کسی‌ که‌ غرق شده‌ شهیداست‌؛ اما ارتباط‌ این‌ معنای‌ شهادت‌ با معنای‌ رایج‌ چیست‌؟

انقلاب‌ سال‌ ۵۷ با تکیه‌ بر اندیشه‌های‌ اسلامی‌ به‌ پیروزی‌ رسید و در تلاطم‌ امواج‌انقلاب‌، خون‌های‌ زیادی‌ نثار شد. واژة‌ شهید و شهادت‌ دوباره‌ طراوت‌ یافت‌ و موردتوجه‌ قرار گرفت‌. به‌ نظر می‌رسد در فضای‌ حاضر سؤالاتی‌ که‌ مطرح‌ شد، حساسیت‌بیشتری‌ یافته‌ است‌: شهید کیست‌ و شهادت‌ چیست‌؟ آیا آنچه‌ ما امروزه‌ از شهادت‌می‌دانیم‌، همان‌ است‌ که‌ در سخن‌ خدا و اندیشة‌ پیشوایان‌ دین‌ بوده‌ است‌؟

برای‌ رسیدن‌ به‌ پاسخ‌ مناسب‌، هیچ‌ راهی‌ نیست‌ مگر بررسی‌ تمام‌ آیات‌ و احادیثی‌ که‌در مورد این‌ مفهوم‌ وجود دارد، اما انجام‌ این‌ مهم‌ چندان‌ هم‌ ساده‌ نیست‌.

اما توفیق‌ الهی‌ قرین‌ صاحب‌ همتان‌ِ گردآورندة‌ این‌ تألیف‌ گشت‌ و در چاپ‌ آغازین‌،مجموعة‌ نسبتاً جامعی‌ از این‌ آیات‌ و احادیث‌ گرد آمد. وقتی‌ دوستان‌ گرامی‌ در بنیادشهید انقلاب‌ اسلامی‌ پیشنهاد ترجمه‌ و تحقیق‌ در مورد این‌ کتاب‌ را به‌ صاحب‌ این‌ قلم‌پیشنهاد کردند، خود را سخت‌ مدیون‌ لطف‌ و عنایت‌ حضرت‌ حق‌ دیدم‌، زیرا بسیارمشتاق صید چنین‌ شاهبازی‌ بودم‌؛ و حال‌، خود بر دستم‌ نشسته‌ بود. باز هم‌ خدا راسپاس‌.

بسیاری‌ از بهترین‌ دوستان‌ دوران‌ کودکی‌، نوجوانی‌ و جوانی‌ام‌ به‌ شهادت‌ رسیده‌اند،پدربزرگوارم‌ آنقدر در جستجوی‌ شهادت‌ بود تا آن‌ هدیة‌ دوست‌ در لباس‌ یک‌ خمپاره‌،جامة‌ رزمش‌ را خرقة‌ هزار پاره‌ کرد و اجزای‌ بدنش‌ را به‌ سماع‌ یار کشاند. برادر هم‌ سن‌ وسالم‌ و همزاد خاطرات‌ زنده‌ام‌، با بدن‌ زخمی‌ آنقدر در خط‌ مقدم‌ پایدار ماند و ایستادگی‌کرد که‌ دیگر تاب‌ و توانی‌ برایش‌ نماند، و سرانجام‌ بوسة‌ دوست‌ در قالب‌ِ گلولة‌ خلاص‌ِحرامیان‌ بر سینه‌اش‌ نشست‌.

برای‌ خودم‌ نیز آرزوی‌ شهادت‌، ترجیع‌ بند آرزوهای‌ تکراری‌ همارة‌ زندگی‌ام‌ بوده‌است‌. آری‌، بر دامن‌ نسلی‌ بوده‌ایم‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را نسل‌ شهادت‌ نامید.

این‌ شهادت‌چیست‌ و شهید کیست‌؟

آنچه‌ را در پایان‌ ترجمه‌ کتاب‌ در مورد معنای‌ شهادت‌ دریافتم‌، اگر چه‌ از دانسته‌های‌قبلی‌ام‌ بسیار دور نیست‌، اما یقیناً بسط‌ و جامعیت‌ بیشتری‌ یافته‌ است‌. نظم‌ بهتر ازبی‌نظمی‌ است‌، پس‌ بگذار اندیشه‌های‌ آشفته‌ را این‌ گونه‌ نکته‌ به‌ نکته‌ مو به‌ مو با شمامحرمان‌ این‌ محفل‌ انس‌ در میان‌ بگذارم‌:

۱ ـ برای‌ نظارت‌ بر ترجمه‌، از عالم‌ بزرگوار و عزیزی‌ یاری‌ طلبیدم‌، ایشان‌ پس‌ ازمطالعة‌ اجمالی‌ متن‌ فرمودند، بسیاری‌ از این‌ احادیث‌ مناسب‌ برای‌ عرضه‌ به‌ عموم‌ مردم‌نیست‌: کسی‌ که‌ به‌ طاعون‌ بمیرد شهید است‌، کسی‌ که‌ به‌ شکم‌ درد بمیرد شهید است‌ و… . نقل‌ این‌ گونه‌ روایات‌ شاید باعث‌ کاسته‌ شدن‌ از منزلت‌ شهید گردد و بی‌احترامی‌ به‌حرمت‌ آنان‌ باشد. یقین‌ دارم‌ که‌ این‌ عزیز در کمال‌ صداقت‌ این‌ نظر را فرمودند و هم‌ ازاین‌ جهت‌ قدردان‌ق لطفشان‌ هستم‌. اما چه‌ کنم‌ که‌ دریافت‌ خود را نمی‌توانم‌ نادیده‌ بگیرم‌.این‌ نظر را پیش‌ از این‌ نیز در موارد دیگر از صاحبنظرانی‌ شنیده‌ بودم‌: کتاب‌های‌ حدیث‌را نباید به‌ طور کامل‌ ترجمه‌ کرد. حتی‌ برخی‌ از بزرگان‌ این‌ امر را از مصادیق‌ افشای‌اسرار اهل‌ بیت‌ و مستوجب‌ عقوبت‌ الهی‌ می‌دانستند.

آنچه‌ نمی‌دانم‌ این‌ است‌ که‌ چرا وقتی‌ این‌ احادیث‌ به‌ زبان‌ عربی‌ در کتاب‌ها چاپ‌می‌شود مصداق نشر علوم‌ اهل‌ بیت‌ است‌، ولی‌ وقتی‌ به‌ فارسی‌ ترجمه‌ می‌گردد عنوان‌افشای‌ اسرار اهل‌ بیت‌ می‌یابد. یعنی‌ آن‌ فرهیختگان‌ ایرانی‌ که‌ به‌ هر دلیل‌ با زبان‌ عربی‌آشنا نیستند و نمی‌توانند از متن‌ عربی‌ استفاده‌ کامل‌ ببرند، نامحرم‌ هستند؛ اما اَعراب‌،اعم‌ از عالم‌ و جاهل‌، محرم‌ محسوب‌ می‌شوند! به‌ گمان‌ بنده‌، آنچه‌ ناصحیح‌ است‌ چیزدیگری‌ است‌. آشنایی‌ِ اندک‌ با زبان‌شناسی‌ و ادبیات‌، روبند از رخسارة‌ حقایق‌ زیبایی‌ برمی‌دارد. بسیاری‌ از کلمات‌ هستند که‌ در زبان‌ عربی‌ و فارسی‌ به‌ طور مشترک‌ به‌ کارمی‌روند، اما معنای‌ متفاوتی‌ دارند. این‌ واقعه‌ در زبان‌ فارسی‌ قدیم‌ و جدید نیز دیده‌می‌شود: وطن‌، ملت‌، هنر، آزادی‌، طاعون‌، وبا، قولنج‌، روزنامه‌ و… مثال‌ها را ازوادی‌های‌ مختلف‌ آوردم‌ تا گستردگی‌ این‌ معنا آشکارتر شود.

از دیگر سو، گاهی‌ یک‌ واژه‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ِ دانش‌، معانی‌ مختلفی‌ می‌یابد:صلاة‌، نماز، زکات‌، قوس‌، صیرورت‌ ،نجم‌، شهر و…. آنچه‌ باید هنگام‌ نقل‌ احادیث‌ اهل‌بیت‌ و آیات‌ قرآن‌ در نظر داشت‌ این‌ است‌ که‌ معانی‌ امروزین‌ کلمات‌ و مفاهیم‌ رایج‌ دراندیشة‌ این‌ زمان‌ را نباید مطلق‌ فرض‌ کرد و نباید این‌ را تنها معیار برای‌ ارزیابی‌ زبان‌ واندیشة‌ گذشتگان‌ دانست‌. پس‌ چه‌ معیاری‌ وجود دارد؟ هرچه‌ رسوخ‌ ما در علم‌ بیشترباشد درک‌ ما نیز کاملتر خواهد گشت‌: «والراسخون‌ فی‌العلم‌ یقولون‌ کل‌ من‌ عند ربنا»از چه‌ زمانی‌ می‌توانیم‌ به‌ خواندن‌ آیات‌ و احادیث‌ بپردازیم‌؟ زمان‌ خاصی‌ وجود ندارد.درک‌ ما به‌ تدریج‌ کامل‌ می‌شود و بالاتر از هر صاحب‌ دانش‌، دانشمندی‌ است‌: «فوق کل‌ذی‌ علم‌ علیم‌»: باید شروع‌ کرد، و برای‌ خدا بلند شد: «قل‌ انما اعظکم‌ بواحدة‌ ان‌تقوموا لله‌ مثنی‌ و فرادی‌ ثم‌ تتفکروا» آیا می‌توان‌ هر حدیثی‌ را در هر جایی‌ نقل‌ کرد؟خیر، «هر سخن‌ جایی‌ و هر نکته‌ مکانی‌ دارد». جز راست‌ نباید گفت‌، هر راست‌نشاید گفت‌. «هرچه‌ می‌دانی‌، نگو؛ که‌ در غیر این‌ صورت‌، جاهل‌ هستی‌». اما آیاآوردن‌ِ مطالب‌ در کتاب‌های‌ مأخذ و منبع‌ نیز مصداق زیاده‌ گویی‌ و پراکنده‌ گویی‌ است‌؟خیر، با نوشتن‌، علم‌ باقی‌ می‌ماند و افزوده‌ می‌شود. تا این‌ جا خواستم‌ بگویم‌ ترجمة‌متون‌ مأخذ، خوب‌ است‌ و بد نیست‌.

۲ ـ حال‌ از جانب‌ گویندة‌ این‌ احادیث‌ کنار بیاییم‌ و در نگاه‌ خوانندة‌ مبتدی‌ قراربگیریم‌. از اواخر دورة‌ قاجار و نیز از دورة‌ مشروطه‌ رسم‌ شد که‌ وقتی‌ با نگاه‌ جدید به‌سخنان‌ و باورهای‌ گذشته‌ نگاه‌ می‌کردیم‌ و آن‌ را مطابق‌ فهم‌ خود نمی‌یافتیم‌ می‌گفتیم‌این‌ها خرافات‌ است‌ و باید رها کرد. این‌ نظر به‌ ارث‌ از جانب‌ علم‌زدگان‌ِ قرن‌ نوزدهم‌اروپا به‌ ما رسید. این‌ گرایش‌، چند دهه‌ است‌ که‌ در سرزمین‌ِ مادر رها شده‌، اما گوییاطرفدارانش‌ در نواحی‌ دیگر جهان‌ دایة‌ مهربان‌تر از مادر هستند و حیفشان‌ می‌آید آن‌ راکنار بگذارند. هم‌اکنون‌ اندیشمندان‌ جهان‌، هیچ‌ سخن‌ و باوری‌ را به‌ جرم‌ نامفهوم‌ بودن‌رها نمی‌کنند، بلکه‌ همه‌ چیز در حوزة‌ پژوهش‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد. حتی‌ برای‌ فنون‌سحر و جادو نیز دانشکده‌ها برپا کرده‌اند. افسانه‌های‌ کهنة‌ ملل‌ را با نگاه‌ تاریخی‌ وجامعه‌ شناسانه‌ می‌نگرند و به‌ یافته‌های‌ ارزشمندی‌ می‌رسند. در روزگاری‌ که‌ چنین‌اصلی‌ حاکم‌ است‌، آیا شایسته‌ نیست‌ به‌ سخن‌ خدا و سخنان‌ بزرگان‌ با تأمل‌ بیشتری‌بنگریم‌. اگر فهمیدیم‌ که‌ چه‌ خوب‌، و اگر نفهمیدیم‌ از خدا بخواهیم‌ فهم‌ آن‌ را به‌ ما ارزانی‌دارد.

جهت دانلود متن کامل مقاله شهید و شهادت کلیک نمایید

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :